mens (łac.) myśl, umysł, rozum

WITAMY

Pracownia Projektowa MENS zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem architektonicznym. Dla naszych klientów opracowujemy pełnobranżowe projekty budynków oraz wnętrz. W imieniu Inwestora przeprowadzamy kompleksowe działania (administracyjne), zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych niezbędnych w procesie projektowym decyzji administracyjnych. Ponadto przygotowujemy przedmiary i kosztorysy prac budowlanych oraz sprawujemy nadzór autorski nad przebiegiem realizacji zaprojektowanych przez nas obiektów budowlanych.

Ostatnie projekty

Więcej Projektów