poznańska pracownia projektowa

mens

mens (łac.) myśl, umysł, rozum

Nazwa naszej pracowni oddaje sposób w jaki podchodzimy do projektowania. Najważniejszym dla nas etapem powstawania projektu jest moment, gdy rodzi się idea – myśl jako kwintesencja wielu złożonych czynników prowadząca do syntetycznego i logicznego pomysłu na architekturę. Idea ta, zrodzona w umyśle architekta, w następnej kolejności, poprzez czynności projektowe, administracyjne oraz społeczne ma sprawnie doprowadzić do efektu końcowego, czyli funkcjonalnego, ekonomicznego, energooszczędnego i pięknego obiektu budowlanego, będącego dumą zarówno Inwestora jak i naszej pracowni.

Pracownia Projektowa MENS powstała w roku 2013 i została założona przez architekta Grzegorza Pełczyńskiego, jako konsekwencja świadomie obranej drogi zawodowej. Po 8 latach współpracy z jedną z większych poznańskich pracowni architektonicznych na stanowisku architekta prowadzącego i zdobytym tam doświadczeniu w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, sportowych, edukacyjnych, mieszkaniowych, przemysłowych, nadszedł czas na podjęcie wyzwania jakim niewątpliwie jest prowadzenie własnej praktyki projektowej. Wkrótce przerodziło się ono w pasję do tworzenia funkcjonalnych i pięknych budynków i wnętrz, w sposób dający satysfakcję zarówno Inwestorowi jak i całemu naszemu zespołowi projektantów.